Papatah Jang Budak

Papatah Jang Budak. Kawih “jang” sanggioan oon bawani medar ngeunaan. Pukul salap an peuting k uring karék nepi ka bandara soékarno hatta.

Kabandang ku Kuda Lumping Ahmad Bakri di Lapak
Kabandang ku Kuda Lumping Ahmad Bakri di Lapak from www.bukalapak.com

Tuduhkeun mana gambar penyanyi kawih inget ka lembur! Jalanan hirup ku handap asor ka papada manusa, jaga jeung riksa sarupaning anu dipiboga ku hidep. Dongeng sunda nyi roro kidul;

Di Lembur Eta Teh Hirup Hiji Budak Awewe Jeung Indungna.

Pepeling keur anaking budak kuring. Kuring moal maké taksi, ngarah ngahémat, da jang ukuran k uring. Pepatah orang tua zaman dahulu dalam siloka sunda disebut juga dengan bahasa buhun kolot baheula.

Papatah Bapa Kanu Jadi Anak (Bahasa Sunda) Papatah Bapa Kanu Jadi Anak (Bahasa Sunda) X.

Papatah sunda keur kahirupan dan artinya. Pukul salap an peuting k uring karék nepi ka bandara soékarno hatta. Ninina eta budak, nu mikaasih pisan kamanehna mangnyieunkeun tiung beureum jang manehna.

Kuring Teh Sakola Di Smp Negeri 1, Ayeuna Kuring Aya Di Kelas Viii Atawa Kelas Dua.

Tuduhkeun mana gambar penyanyi kawih inget ka lembur! Budak memeh nincak umur 4 bulan, parantos ditulis dina taarna : Make baju ge nu ngararatung.

Saperti Biasa, Kuring Indit Ka Sakola Make Sapedah Titinggal Ti Abah.

Soca tina tinggalieun, ceuli tina. “moal, da ieu mah kudana oge bageur.” Budak pahatu lalis téh awéwé jeung lalaki.

Dongeng Sunda Nyi Roro Kidul;

“ah alim, sieun nyongot.” kusir : Berikut ini kumpulan pepeling atau nasihat bahasa sunda untuk kehidupan dan artinya: Pepatah atau papatah kolot baheula diketahui dan diturunkan secara turun temurun dari masyarakat sunda buhun atau terdahulu dari mulut ke mulut.

Leave a Comment

Your email address will not be published.