Istilah Tatakrama Bahasa Sunda

Istilah Tatakrama Bahasa Sunda. Oleh karena itu, banyak masyarakat sunda yang mengolah tanah tersebut menjadi berbagai macam bentuk tembikar. Bahasa halus yang dipilih bergantung pada subjek yang bersangkutan.

Kata Kata Bijak Dalam Hubungan Bahasa Sunda englshnit
Kata Kata Bijak Dalam Hubungan Bahasa Sunda englshnit from englshnit.blogspot.com

Munculnya tatakrama bergantung pada tiga hal: Uubs juga diartikan sebagai tata krama atau sopan santun berbahasa. Basa sunda lemes basa sunda lemes dibagi lagi menjadi basa lemes keur sorangan (halus untuk diri sendiri), dan lemes keur batur (hb).

Urang Sunda Tangtu Wae Boga Budaya Tatakrama Anu Mandiri, Anu Jadi Ciri Urang Sunda.

Dalam bahasa sunda dikenal istilah undak usuk basa atau tatakrama basa. Tatakrama yang dikenal dalam basa sunda atau biasa disebut undak usuk basa sunda uubs secara umum terbagi atas dua jenis yaitu basa hormat lemes bahasa halus dan basa loma bahasa akrabkasar. Apanan ari dina wikipédia mah jejer artikel umumna dina basa loma, sanés?

Undak Usuk Juga Kadang Diartikan Sebagai Tingkatan Bahasa Sebagai Sopan Santun Ketika Berkomunikasi.

Sekarang pembicaraan akan saya fokuskan sekitar tatakrama urang sunda. Selain memiliki kondisi tanah yang subur, tanah sunda juga sangat kaya dengan tanah liatnya. Basa sunda lemes basa sunda lemes dibagi lagi menjadi basa lemes keur sorangan (halus untuk diri sendiri), dan lemes keur batur (hb).

Aya Sawatara Ciri Basa Sunda Nyaeta.

Pengertian undak usuk basa sunda adalah aturan atau tatakrama dalam berucap, sehingga nyaman dan aman bagi kita dan pendengar. Oleh karena itu, banyak masyarakat sunda yang mengolah tanah tersebut menjadi berbagai macam bentuk tembikar. Maksud dari istilah tersebut adalah tatakrama yang ada hubungannya dengan penggunaan basa sunda.

Tatakrama Basa Sunda Nyaéta Ragam Basa Sunda (Diksi) Anu Dipaké Atawa Dipilihna Dumasar Kana Kaayaan Anu Nyarita, Anu Diajak Nyarita, Jeung Anu Dicaritakeunana.

Dalam basa sunda dialek priangan yang dituturkan di bandung dan sekitarnya, dikenal istilah undak usuk basa atau tatakrama bertutur kata. Dalam pembahasan uubs di kongres basa sunda tahun 1986 di cipayung, bogor atau disebut tatakrama basa sunda menyebutkan delapan ragam penggunaan basa sunda. Tah, mending nganggo istilah heunceut sareng liang heunceut baé atuh.

Baralak/ Barangbang = Daun Kalapa Nu Geus Garing Dina Tangkalna.

Maksud dari istilah tersebut adalah tatakrama yang ada hubungannya dengan penggunaan basa sunda. Seri pelajaran basa sunda bagian 10 undak usuk basa sunda basa loma basa lemes. Beberapa di antaranya penggunaan bahasa kasar dilakukan kepada orang lain dalam bahasa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.